Informatiebijeenkomst Gouda Oost

Informatiebijeenkomst Gouda Oost

Op dinsdag 23 mei werd een informatiebijeenkomst voor Gouda Oost georganiseerd. Geïnteresseerden konden zich laten informeren over de stand van zaken van de projecten die nu in voorbereiding of in uitvoering zijn binnen de wijk. Wij waren uiteraard ook aanwezig om de actuele stand van zaken van ons project te tonen.

Voor ons was het een uitgelezen kans om te laten zien wat we met de tijdens de informatieavond van 21 februari jl. verkregen input van omwonenden ten aanzien van hun architectuurvoorkeur hebben gedaan. Daarom hebben we de eerste schetsen van de beoogde woningen getoond. De reacties waren positief. We zullen nu het ontwerpproces verder op gaan pakken en onder andere het ontwerp gaan voorleggen aan de gemeente.